Je kan Nele bellen

Missie van AV Jabbeke

AVJ wil atleten uit de regio de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen in alle disciplines binnen het atletiek gebeuren en dit in alle leeftijdscategorieën.

We stellen ons open voor zowel recreatieve als competitieve atleten in loop-, spring- en werpnummers. We streven er naar om atleten bewust zolang mogelijk een algemene vorming te geven, deze kan men dan op latere leeftijd meer discipline- gericht verder uitbouwen, dit volledig naar de keuze van de atleet.

Visie van AV Jabbeke

De enorme variatie in disciplines brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Dit proberen we op te vangen door een goed opgebouwd trainingsschema dat vanaf de kleinsten wordt toegepast om alle disciplines te door lopen. Centraal bij alle leeftijden blijven de succes- en belevingservaring.

Het fun karakter dient altijd gerespecteerd te worden, doch zonder het aanbrengen van de correcte technische kennis om een discipline goed uit te voeren uit het oog te verliezen. Dit varieert sterk volgens leeftijd, alsook worden de mogelijkheden in aantal disciplines groter naarmate de atleet ouder wordt.

De algemene ontwikkeling van de atleet blijft centraal staan in het groeiproces. Snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithouding zijn bij AVJ de basisvaardigheden waar we aandacht aan besteden. Voor de verdere ontwikkeling zijn wedstrijden eveneens van belang, dit proberen we vanuit de club te stimuleren.

De atleten worden in de mate van hun mogelijkheden en interesse getraind, zonder dat dit ten koste gaat van motivatie en plezier. Om dit alles mogelijk te maken streeft de club er naar om nieuwe trainers te motiveren om zich bij te scholen aan de Vlaamse trainersschool. Naast de trainingen en wedstrijden organiseren we als club de nodige nevenactiviteiten voor atleten en ouders. Dit om de betrokkenheid bij de club te versterken. Bij AVJ wordt niet alleen de kwaliteit bewaakt, ook het respect naar andere clubs en atleten is een aandachtpunt dat we niet uit het oog verliezen.

Waarden van AV Jabbeke

Als club ondersteunen wij de waarden van HCO.

HCO ondertekende de gedragscode voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporter - Vlaamse atletiekliga - VAL.
Wij verwachten een correcte en respectvolle houding, zowel van atleten als van trainers, bestuurders, juryleden en ouders.

Met de Panathlonverklaringgaat HCO de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

NADO Vlaanderen maakte een antidopinggids voor ouders van sporters.
Met deze gids kan elke vereniging ouders informeren over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden.

Jeugdbeleid

Onze jeugdatleten worden ingedeeld volgens de categorieën die door de Vlaamse Atletiekligagehanteerd worden. Elke jeugdgroep beschikt over een eigen trainer. Op deze manier kunnen de jeugdatleetjes samen trainen met leeftijdsgenootjes en door te werken met een vaste trainer verzekeren we dat de band atleet-trainer ook optimaal ontwikkeld kan worden.

De bedoeling is om de jeugdige atleet een zo breed mogelijke ervaring te laten opdoen binnen de verschillende takken van de atletiek. Zo kunnen zij op latere leeftijd op basis van hun interesse en/of talenten zich verder specialiseren binnen een bepaalde discipline.

JEUGD Benjamins (BEN)   7 jaar – 8 jaar
Pupillen (PUP) 9 jaar – 10 jaar
Miniemen (MIN) 11 jaar – 12 jaar
ALLE CATEGORIEËN Cadetten (CAD)   13 jaar -14 jaar
Scholieren (SCHOL)   15 jaar – 16 jaar
Junioren (JUN) 17 jaar – 18 jaar
Senioren (SEN) 19 jaar – 34 jaar
Masters (MAS) Vanaf 35 jaar

Bij de benjamins focussen we op een brede motorische ontwikkeling en krijgen zij een inleiding van de basistechnieken van alle verschillende atletiekdisciplines

Dit alles wordt aangeboden binnen een speels kader.


Vanaf de categorie pupil combineren we het speelse met de opbouw van een basisconditie.

Samen met een inleiding tot de specifieke atletiektechnieken


Binnen de categorie van de miniemen tenslotte streven we naar een vervolmaking van de aangeleerde basistechnieken in zowel het lopen, springen als werpen.


We benadrukken graag nog eens dat er in de jeugdgroep (ben-pup-min) geen mogelijkheid is om zich te gaan specialiseren tot een bepaalde discipline(groep). Dat zou de brede basisontwikkeling vroegtijdig afbreken wat tot negatieve gevolgen kan leiden in de ontwikkeling op latere leeftijd.

De club stelt een wedstrijdkalender op voor de jeugdatleten. Hierdoor kunnen zij ook meerijden met elkaar.

Gedurende het winterseizoen staan de veldlopen centraal, in het zomerseizoen gaan we naar de pistewedstrijden.

Onze Sponsors